Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN RIVERSIDE RESORT HOTEL

Elke accommodatieovereenkomst en daarmee verband houdende overeenkomst die tussen Riverside Resort & Hotel en haar gasten wordt gesloten, is in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden. Alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en/of algemeen aanvaarde praktijken.

1. Het hotel kan het sluiten van een logiescontract weigeren in één of meer van de volgende gevallen:

  • Wanneer de aanvraag voor logies niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze voorwaarden.
  • Wanneer het Hotel volgeboekt is en er geen kamer beschikbaar is
  • Wanneer duidelijk kan worden vastgesteld dat de persoon die om logies verzoekt een besmettelijke ziekte bij zich draagt;
  • Wanneer het hotel wordt verzocht een onredelijke last op zich te nemen met betrekking tot de accommodatie van de persoon;
  • wanneer er een andere gerechtvaardigde reden is.

2. De persoon die een logiescontract wil aanvragen, moet het Hotel de volgende informatie verstrekken: adres, naam en telefoonnummer van de gast; datum of data van het verblijf, geschatte aankomsttijd en telefoonnummer en naam van de aanvrager; en andere informatie die het Hotel noodzakelijk acht.

Indien een gast tijdens zijn verblijf verzoekt om verlenging van de accommodatie na de datum of data van zijn verblijf, wordt dit beschouwd als een aanvraag voor een nieuw logiescontract op het moment dat dit verzoek wordt gedaan.

3. Een verblijfsovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten wanneer het Riverside Resort & Hotel de aanvraag van de gast aanvaardt.

4. In the case when the applicant has canceled the accommodation contract in whole or in part, he/she may pay to Riverside Resort & Hotel a contract cancellation fee as advised.

In the case when the guest does not appear without any advance notice by midnight on the accommodation date (or 2 hours after the estimated time of arrival if such estimated time was expressly informed beforehand), Riverside Resort & Hotel may regard the accommodation contract as being canceled by the guest and treat it as such.

5. De gast dient bij de receptie van het hotel op de datum van de accommodatie de volgende informatie te registreren: zijn persoonlijke gegevens; in het geval van een buitenlandse gast, zijn nationaliteit, paspoortnummer en de plaats/datum van binnenkomst (een kopie van zijn/haar paspoort dient aan het Riverside Resort & Hotel te worden verstrekt); datum van vertrek; en andere informatie die het hotel noodzakelijk acht.

6. De gast heeft het recht om op elk gewenst moment (op de dag van aankomst) in te checken in het Riverside Resort Hotel & Gardens; en kan om 15.00 uur uitchecken (tenzij anders aangegeven door de hotelgast).

  • In principe dicteert het hotel geen check-out tijd; maar kan dit wel doen in geval van een andere voorafgaande boeking, om de nodige voorbereidingen te treffen voor andere gasten die komen.
  • De kamers worden grondig schoongemaakt en het linnengoed wordt elke dag verschoond; het huishoudelijk personeel van het hotel heeft toegang tot de kamers. De gasten kunnen het hotel echter van tevoren meedelen dat het niet nodig is hun kamers elke dag schoon te maken; in dat geval moeten de gasten de directie van het hotel laten weten wanneer zij willen dat hun kamers worden schoongemaakt.
  • Bovendien zijn de gasten verantwoordelijk voor hun eigen waardevolle voorwerpen en is Riverside Resort Hotel & Gardens niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging daarvan.
  • Niettegenstaande de bovenstaande bepalingen kan het Riverside Resort Hotel & Gardens het beleid inzake de in- en uitchecktijd naar eigen goeddunken wijzigen.

7. De verblijfskosten moeten worden betaald bij de check-in of check-out aan de receptie van het Riverside Resort Hotel & Gardens.

LET OP: Zodra een gast een gastenkamer in gebruik neemt, worden de verblijfskosten niet terugbetaald, ook niet als de gast ervoor kiest niet in het hotel te blijven.

8. Riverside Resort Hotel’s responsibility or liability under the accommodation contract shall become effective either at the time of the registration by the guest, or at the time the guest enters their guest room – whichever occurs earlier; and shall cease and expire at the time the guest checks out.

9. Wanneer een gast gebruik maakt van de parkeerplaats op het terrein van het Riverside Resort Hotel & Gardens, is het hotel aansprakelijk voor de bewaring van het voertuig van de gast, ongeacht of de sleutel van het voertuig al dan niet in het hotel is gedeponeerd. Het hotel zal de gast echter alleen schadeloos stellen voor eventuele schade aan het voertuig indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het hotel bij het beheer van de parkeerplaats.

10. Riverside Resort Hotel Gardens heeft het recht om van de gast vergoeding te eisen voor alle schade die voortvloeit uit, of verband houdt met opzet of nalatigheid van de gast.

11. De gast dient zich tijdens zijn verblijf in het hotel te houden aan het door het hotel vastgestelde gebruiksreglement van het Riverside Resort & Hotel.