Selecteer een pagina

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld door Riverside Resort Hotel, maar Riverside Resort Hotel is niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. De informatie op deze website kan op elk moment en zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Riverside Resort Hotel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging(en) van deze website.

Riverside Resort Hotel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Riverside Resort Hotel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Riverside Resort Hotel is niet aansprakelijk voor enige directe en / of indirecte schade van welke aard dan ook.

Hoewel Riverside Resort Hotel alles in het werk zal stellen om misbruik te voorkomen, is Riverside Resort Hotel niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar websites die niet door Riverside Resort Hotel worden onderhouden, worden alleen als informatie voor gebruikers gebruikt. Hoewel Riverside Resort Hotel uiterst zorgvuldig is met betrekking tot websites waarnaar wordt verwezen, is Riverside Resort Hotel niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Riverside Resort Hotel worden onderhouden wordt dan ook afgewezen.

Riverside Resort Hotel, respectively the right holder/holder, reserves all rights regarding the information on this website, including but not limited to texts, logos, trademarks, graphic material. Users of this website are not allowed to pass on, duplicate or distribute/distribute information without the express and written permission of Riverside Resort Hotel.

Door deze website te bekijken / gebruiken of door de informatie op deze website te gebruiken, stemt de gebruiker in met de bovengenoemde voorwaarden en beperkingen.