Selecteer een pagina

RIVERSIDE RESORT HOTEL HUISREGELS

Iedere gast dient zich te houden aan dit gebruiksreglement van Riverside Resort & Hotel om een veilig en comfortabel verblijf voor de gast en het imago van het hotel te waarborgen. Indien de gast zich niet aan dit reglement houdt, heeft Riverside Resort & Hotel het recht het desbetreffende logiescontract te annuleren in overeenstemming met de hotelvoorwaarden.

 1. Zonder toestemming van het hotel mag de gast de gastenkamer niet voor andere doeleinden dan logies gebruiken.
 2. Het is de gast niet toegestaan zijn gastenkamer aan anderen te verhuren zonder toestemming van het hotel.
 3. Het is de gast niet toegestaan zijn gastenkamer of lobby te gebruiken als verkoopkantoor (d.w.z. zijn eigen producten te koop aanbieden; of potentiële kopers in het hotel uitnodigen).
 4. Het is de gast niet toegestaan verwarmingsapparatuur, kookapparatuur, strijkijzers of andere apparatuur die brand kan veroorzaken in de ruimten van het hotel te gebruiken (met uitzondering van de apparatuur die door het hotel is geïnstalleerd, verstrekt of toegestaan voor gebruik door de gast).
 5. Ter voorkoming van brand mag de gast niet roken in bed of op andere plaatsen waar gemakkelijk brand zou kunnen uitbreken en op andere plaatsen dan die welke door het hotel zijn aangewezen.
 6. De gast zal geen hinder, last of ongemak voor andere gasten veroorzaken door handelingen als schreeuwen, zingen of luidruchtige handelingen in het hotel en/of de gastenkamer daarvan.
 7. Het is de gast niet toegestaan de volgende voorwerpen in het hotel mee te nemen: dieren en vogels; voorwerpen met een aanstootgevende geur; een buitensporige hoeveelheid voorwerpen; brandbare of ontvlambare materialen en/of oplosmiddelen, zoals buskruit en vluchtige olie; vuurwapens, messen, drugs of andere voorwerpen waarvan het bezit bij wet verboden en niet toegestaan is; of andere voorwerpen die door het hotel gevaarlijk worden geacht voor de veiligheid of het comfort van andere gasten.
 8. Het is de gast verboden in de ruimten van het hotel te gokken of andere handelingen te verrichten die de openbare orde en de goede zeden kunnen aantasten.
 9. Het is de gast niet toegestaan een bezoeker die geen gast van het hotel is in zijn kamer uit te nodigen.
 10. Het is de gast verboden de faciliteiten of voorwerpen in de ruimten van het hotel te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn.
 11. Het is de gast niet toegestaan de voorwerpen in de ruimten van het hotel buiten het hotel te brengen of te verplaatsen naar een andere plaats binnen de ruimten van het hotel.
 12. Het is de gast niet toegestaan enig voorwerp aan de constructie van het hotel of de faciliteiten in de ruimten van het hotel te bevestigen of naar een andere plaats te verplaatsen.
 13. Het is de gast niet toegestaan enig voorwerp of artikel aan of bij de ramen te hangen waardoor het uiterlijk van het hotel wordt ontsierd.
 14. Het is de gast niet toegestaan reclamemateriaal uit te delen of goederen te verkopen aan andere gasten, noch om in het hotel activiteiten te ontplooien als het inzamelen van giften of handtekeningen van gasten.
 15. Het is de gast niet toegestaan schoenen of andere persoonlijke bezittingen achter te laten in de gangen of de lobby van het hotel.
 16. Het is de gast niet toegestaan etenswaren of dranken in de gastenkamers te brengen, ongeacht of deze door het hotel buiten de gastenkamers worden verstrekt of door de gast zelf zijn gekocht, die een redelijke hoeveelheid of inhoud overschrijden. Bovendien mag de gast geen eten of drinken bestellen bij bezorgdiensten.
 17. De gast dient vooraf contact op te nemen met de receptie van het hotel om zijn aantal verblijfsdagen voor accommodatie te wijzigen.
 18. In geval van verlenging van het verblijf dient de gast de verblijfskosten voor deze verlengde periode te betalen op het moment van de aanvraag daarvan.
 19. Het door het hotel aangeboden ontbijt dient te worden genuttigd op de door het hotel aangewezen plaatsen.
 20. De gasten dienen ervoor te zorgen waardevolle en dure voorwerpen mee te nemen en niet in hun kamers achter te laten bij vertrek.
 21. Er wordt geen korting of restitutie van de verblijfskosten verleend indien de gast ervoor kiest het door het hotel aangeboden ontbijt niet te gebruiken.