Selecteer een pagina

RIVERSIDE RESORT HOTEL PRIVACY POLICY

Dit is het Privacybeleid voor Riverside Resort & Hotel dat is opgesteld om uit te leggen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in verband met de exploitatie van ons bedrijf. De privacy en veiligheid van uw informatie is erg belangrijk voor ons en door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als u gebruik blijft maken van onze diensten wordt u geacht eventuele wijzigingen te accepteren. Daarom moet u deze pagina regelmatig controleren op updates.
E-mail ons op [email protected] als u vragen heeft over ons privacybeleid.

1. Informatie die wij verzamelen

Persoonlijke informatie is alle informatie die u direct of indirect als individu kan identificeren.
Wij verzamelen persoonlijke informatie van u in overeenstemming met de wet wanneer u een reservering maakt via ons reserveringssysteem of in het hotel verblijft. Informatie die tijdens de reservering en tijdens uw verblijf wordt verzameld kan bestaan uit: uw naam, geslacht, thuis- en bedrijfsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, interesses en betaalkaartinformatie; ook informatie zoals het kamertype van uw voorkeur en specifieke verzoeken aan het hotel.
Wanneer u ons of onze dienstverleners persoonlijke informatie verstrekt over een andere persoon (zoals het maken van een reservering namens die persoon), verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en ons toestaat de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

2. Hoe wij uw informatie verzamelen

 • Wij kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken via:
  Directe interacties – U geeft ons uw informatie door het invullen van onze formulieren via onze website of door met ons te corresponderen in persoon, per post, telefoon, e-mail of door een fysiek bezoek aan het hotel. Dit omvat de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een aanvraag doet, een reservering maakt, een evenement boekt of gebruik maakt van onze diensten ter plaatse, zoals het restaurant en het reisbureau.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties – Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfacties en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Doorgaans onthullen deze automatisch verzamelde gegevens uw specifieke identiteit niet. Echter, in de mate dat ze uw specifieke identiteit onthullen of betrekking hebben op een individu, zullen we de informatie beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid.
 • In sommige gevallen ontvangen wij deze informatie van een derde partij, bijvoorbeeld wanneer u boekt via een online reisbureau of hotelboekingssite.

3. Hoe wij persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken de van u verzamelde informatie in de eerste plaats om uw hotelreservering uit te voeren. Voorafgaand aan uw verblijf kunnen wij u onder andere berichten sturen die voorafgaan aan uw verblijf. Na uw verblijf kunnen wij u ook berichten en tevredenheidsonderzoeken sturen om feedback over uw ervaring te krijgen. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen wij relevante delen van uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken om de volgende activiteiten uit te voeren:

 • Hotelboekingen verwerken – Betalingen, vergoedingen en kosten beheren; geld dat aan ons verschuldigd is innen en terugvorderen en ervoor zorgen dat uw kamer beschikbaar is en eventuele speciale verzoeken worden ingewilligd.
  Onze relatie met u beheren – bevestigingen en berichten vóór aankomst versturen;
 • klantenservice verlenen, zoals reserveringen voor het eten; u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden, u vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen en voor administratieve doeleinden (om onze administratie bij te houden, onze activiteiten te beheren, ervoor te zorgen dat we u op de hoogte houden en feedback van klanten te beoordelen zodat we onze diensten aan u kunnen blijven verbeteren).

In sommige gevallen, wanneer wij uw toestemming hebben of wanneer dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunnen wij u marketingberichten sturen (waaronder sms-berichten) voor producten en diensten die volgens ons relevant voor u zijn. Wij kunnen informatie over uw verblijf ook gebruiken om gerichte advertenties op onze website of op websites van derden weer te geven.

4. Delen van persoonlijke informatie

 • Wij kunnen persoonlijke informatie over u bekendmaken aan niet-gelieerde derden als u daarvoor toestemming geeft, als de informatie wordt verstrekt om een transactie voor u te helpen voltooien of als het is om te voldoen aan de wet en toepasselijke regelgeving.
 • Wij kunnen uw informatie ook delen met derde dienstverleners om diensten te verlenen in verband met ons bedrijf en om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld voor marktonderzoek en gegevensanalyse. In bepaalde gevallen kunnen externe dienstverleners ons ook helpen met verschillende marketingcampagnes. Dergelijke partijen moeten ermee instemmen onze privacyvoorschriften na te leven voordat wij hen informatie verstrekken.

Afgezien van de hierboven beschreven doeleinden delen wij uw verblijfsgegevens niet met derden, tenzij wij uw toestemming hebben of onder speciale omstandigheden, zoals wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de openbaarmaking vereist is door de wet of om de veiligheid van hotelgasten, werknemers, het publiek of hoteleigendom te beschermen; wanneer openbaarmaking vereist is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, dagvaarding, bevelschrift of juridisch proces; of in het geval van een fusie, verkoop van activa of een andere gerelateerde transactie.

4. Delen van persoonlijke informatie

 • Wij kunnen persoonlijke informatie over u bekendmaken aan niet-gelieerde derden als u daarvoor toestemming geeft, als de informatie wordt verstrekt om een transactie voor u te helpen voltooien of als het is om te voldoen aan de wet en toepasselijke regelgeving.
 • Wij kunnen uw informatie ook delen met derde dienstverleners om diensten te verlenen in verband met ons bedrijf en om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld voor marktonderzoek en gegevensanalyse. In bepaalde gevallen kunnen externe dienstverleners ons ook helpen met verschillende marketingcampagnes. Dergelijke partijen moeten ermee instemmen onze privacyvoorschriften na te leven voordat wij hen informatie verstrekken.

Afgezien van de hierboven beschreven doeleinden delen wij uw verblijfsgegevens niet met derden, tenzij wij uw toestemming hebben of onder speciale omstandigheden, zoals wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de openbaarmaking vereist is door de wet of om de veiligheid van hotelgasten, werknemers, het publiek of hoteleigendom te beschermen; wanneer openbaarmaking vereist is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, dagvaarding, bevelschrift of juridisch proces; of in het geval van een fusie, verkoop van activa of een andere gerelateerde transactie.

5. Hoe wij uw informatie beveiligen

Wij zetten ons in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatie die u ons verstrekt te beschermen. Wij hebben technische, fysieke en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging, beschadiging of verlies van uw informatie. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
De verzameling, overdracht en opslag van informatie kan nooit volledig veilig worden gegarandeerd. Wij verbinden ons er echter toe om voortdurend de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw informatie te beschermen. In het geval van een vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens zullen wij u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte brengen, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Wijzigingen in het Privacybeleid

In sommige gevallen moeten wij dit Privacybeleid wijzigen of aanpassen om te voldoen aan de veranderende regelgeving of de behoeften van ons bedrijf. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving dit Privacybeleid aan te vullen, te wijzigen, bij te werken of aan te passen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vereisten.